Pohodlí ve vašem domě je naší starostí!

Pohodlí ve vašem domě je naší starostí!

V dnešní  době, jež je charakterizovaná často jako společnost orientovaná na výkon, mohou  v rodinách existovat situace, kdy její členové nemohou poskytnout sami trvalou péči o své děti či vnuky, případně o své starší příslušníky. Jde zejména o takové případy, kdy se rodiče dětí, resp. příbuzní starších členů rodiny, mohou jen s obtížemi a velkými finančními ztrátami vzdát svého zaměstnání a plně se věnovat rodině. A přesto i taková rodina chce, aby o její děti vyrůstali v prostředí a životních podmínkách, které zajistí jejich všestranný rozvoj a bylo případně dobře postaráno i o starší členy rodiny.

Takové případy lze bez problému řešit prostřednictvím pomocníků v domácnosti, chův a pečovatelů. A právě toto nabízí naše agentura HomeStaff. Hlavní prioritou naší agentury je zásada, že péče o svěřené členy rodiny musí být na takové úrovni, která se bude blížit péči, kterou by poskytovala sama rodina.  To znamená, že tyto práce vykonávají školení a tedy kvalifikovaní pečovatelé pomocníci v domácnosti a chůvy, kteří zajistí krom péče o svěřené osoby i plynulý chod domácnosti a vše, co s jejím provozem souvisí. Např. chůva, jíž jsou svěřeny děti, je ráno odvede do školky či do školy, poté uklidí v bytě, případně vypere a vyžehlí prádlo, vyvenčí mazlíčky. Děti odpoledne buď vyzvedne nebo po jejich příchodu dohlédne na přípravu domácích úkolů, doprovodí do kroužků apod. V případě, že je v rodině starší osoba, pečovatel či pečovatelka pomůže se vším, co starší člen rodiny potřebuje. Může zajistit např. drobné pochůzky ve městě, nakoupit a připravit jídlo, poklidit, a dále vše co je v daném případě potřeba. Zároveň může staršímu člověku dělat společnost, aby se necítil osaměle a měl si s kým promluvit, když zrovna ostatní nejsou nablízku.

 

V životě se také vyskytují různé situace, kdy členové rodiny musí naléhavě odjet z domu například ve večerních hodinách, a to znamená i naléhavý příjezd pomocnice na pracoviště. Může se ale také stát, že je třeba, aby pomocnice byla přítomna v domácnosti trvale. V tom případě je k dispozici téměř kdykoliv a ve Vaší domácnosti má také svůj vlastní pokoj. Pomocnice si organizuje vlastní práci a dokáže plnit různorodé úkoly. Je zodpovědná, disciplinovaná a zároveň empatická a taktní. Pokud umí správně zacházet s penězi, rodina jí může svěřit funkci hospodyně. Kromě jiného jsou jejími (jeho) důležitými vlastnostmi zdvořilost, pracovitost, poctivost, přívětivost, přesnost, dochvilnost, slušnost a láska k bližnímu.

Domácí pomocnice je zkrátka nedocenitelná pomoc, která se postará téměř o celou domácnost a vyřeší tedy problém s nedostatkem času.

Zeptejte se nás

care icon
Kontakt je povinný.

Děkujeme za Vaši zprávu, brzy Vás budeme kontaktovat.